موسسه دوره های کوتاه مدت و فرصت های مطالعاتی حکمت مفتخر است که تا کنون دوره های متعدد کوتاه مدت معارف اسلامی را در سطح جهانی برگزار کرده است و فرصت های مطالعاتی فراوانی را برای دانشمندان و حق جویان سراسر جهان را فراهم نموده است.


اگر شما هم
تشنه معارف اسلامی هستید
همین امروز ثبت نام کنید


پذیرش در موسسه الحکمه

آرشیو اخبار