ارتباط با رئیس موسسه

ریاست موسسه حکمت

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن ملک افضلی


نام و نام خانوادگی : محسن ملک افضلی اردکانی
پست الکترونیک : mohsenmalekafzali@yahoo.com
مرتبه علمی : دانشیار جامعة المصطفی (ص) العالمیة

فرم ارتباط با رئیس