افتتاح مرکز کوتاه مدت مشهد با حضور رئیس موسسه دوره های کوتاه مدت الحکمه

افتتاح مرکز کوتاه مدت مشهد با حضور دکتر محسن ملک افضلی رئیس موسسه دوره های کوتاه مدت الحکمه جامعه المصطفی (ص) و حجت الاسلام و المسلمین مهدوی مهر رئیس مجتمع عالی مشهد.

a04

a02

a03

a01