امضاء تفاهم نامه همکاری با موسسه الکوثر ایالات متحده

خبرنگار سایت – ۱۹ اردیبهشت ۹۵ : تفاهم نامه همکاری بین موسسه الحکمه و موسسه الکوثر ایالات متحده روز یکشنبه ۹۵/۲/۱۸ منعقد گردید .

در این تفاهم نامه که به منظور گسترش همکاری ها طرفین و به امضا دکتر محسن ملک افضلی ریاست موسسه فرهنگ و آموزش اسلامی الحکمه رسید ، مقرر گردید موسسه الکوثر سالانه دو دوره کوتاه مدت معارف اسلامی را از کشور ایالات متحده در موسسه الحکمه برگزار نماید.