به گزارش اداره ارتباطات و بین الملل موسسه – رئیس و معاونان موسسه الحکمه ظهر امروز از موسسه فتوح اندیشه بازدید کردند.

در این بازدید، ظرفیتها و توانمندیهای دو مرکز مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهاداتی در جهت راههای همکاری مشترک ارائه گردید.

موسسه فتوح اندیشه بطور رسمی از سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را شروع کرد و دارای ده گروه علمی پژوهشی است که در زمینه های مختلف فقه دولت اسلامی فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی انجام می دهد.