بازدید جانشین مجمع القیادات الروحیه کشور مالی از موسسه الحکمه

بازدید اندیشمندان کشور هلند از موسسه الحکمه
۱۳۹۷/۰۲/۰۹
اوصاف روزه داران
۱۳۹۷/۰۲/۳۰

بازدید جانشین مجمع القیادات الروحیه کشور مالی از موسسه الحکمه

به گزارش اداره ارتباطات و بین الملل موسسه – سید احمد شریف تیجانی حیدرا فرزند و جانشین شریف عثمان مدنی حیدرا، رئیس مجمع القیادات الروحیه کشور مالی صبح امروز از موسسه الحکمه بازدید کرد.

در جلسه ای که باحضور سید احمد شریف تیجانی، تعدادی از طلاب کشور مالی و مسئولین موسسه الحکمه برگزار شد درباره فعالیت های تبلیغی در کشور مالی و نقش حضور جامعه المصطفی در این کشور بحث و تبادل نظر شد.

حضور فعالان فرهنگی و مذهبی کشور مالی در موسسه الحکمه و آشنایی با جمهوری اسلامی ایران از جمله مباحث مهم این جلسه بود که مورد استقبال مسئولین موسسه قرار گرفت.

شایان ذکر است این بازدید در حالی انجام شد که جریان تکفیری و سلفی در حال فعالیت های گسترده برای نفوذ در این کشور و شمال آفریقا هستند.