تفاهم نامه همکاری با نمایندگی جامعه المصطفی (ص) در کشور لبنان

با حضور نماینده جامعه المصطفی (ص) در کشور لبنان و ریاست موسسه الحکمه تفاهم نامه همکاری بین طرفین امضا گردید.

خبرنگار سایت – ۹ اردیبهشت ۹۵ : حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز نماینده جامعه المصطفی (ص) در کشور لبنان ظهر پنجشنبه ۹ اردیبهشت ۹۵ در موسسه الحکمه حضور یافته و تفاهم نامه همکاری بین موسسه الحکمه و نمایندگی جامعه المصطفی (ص) در کشور لبنان امضا گردید.

این تفاهم نامه که به امضا ریاست موسسه الحکمه دکتر محسن ملک افضلی رسید به منظور برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت معارف اسلامی، روشی و کاربردی منعقد گردیده بود.

شایان ذکر است مقدمات و مفاد این تفاهم نامه، طی سفر دکتر محسن ملک افضلی به کشور لبنان و بازدید ایشان از نمایندگی جامعه المصطفی (ص) در این کشور فراهم گردیده بود.