تماس با ما

ارتباط با موسسه آموزش های کوتاه مدت

اداره ارتباطات و بین الملل

تلفن: 00982537110750


تلفن: 00982537110751

پذیرش و امور ثبت نام

تلفن: 00982537110721


شماره فاکس: 00982537717756
Email: paziresh@alhikmah.miu.ac.ir

دفتر ریاست

تلفن: 00982537110703


شماره فاکس: 00982537110704
Email: alhikmah@miu.ac.ir

اپراتور

تلفن یک: 00982537110700


تلفن دو: 00982537110800

فرم تماس با ما

آدرس موسسه

ایران، قم، خیابان 19 دی، کوچه 41