خدمات و امکانات رفاهی

اسکان:

اسکان در خوابگاه‌های موسسه ویژه فراگیران دوره‌های آموزشی و پذیرفته شدگان فرصت های مطالعاتی می باشد.

مدت اسکان فراگیران در خوابگاه‌ها براساس زمان مشخص شده در برنامه جامع دوره‌ها تعیین می‌شود و در صورت تمدید دوره، اسکان فراگیران نیز تمدید خواهد شد.

در صورت تمایل فراگیران به اقامت در هتل ، موسسه می تواند آنها را به هتل هایی با تخفیف های ویژه معرفی کند.

تبصره. امکانات موسسه در حد امکانات دانشجویی است و در صورت تقاضای امکانات بیشتر، این خدمات با اخذ هزینه از فراگیران ارائه می شود.

خوابگاه موسسه (ویژه برادران):

خوابگاه نرجس خاتون (ویژه خواهران):

 

 

 

 

 

تغذیه :

تغذیه در موسسه به فراگیرانی به صورت رایگان تعلق می‌گیرد که در قالب دوره آموزشی یا فرهنگی یا گردشگری فرهنگی مذهبی یا فرصت مطالعاتی، پذیرش شده باشند.

تبصره 1: دوره‌های گردشگری مذهبی، انفرادی، افراد تکراری و سایر دوره‌هایی که بنا به تصویب کمیسیون پذیرش موظف به پرداخت هزینه‌های دوره هستند و دوره‌های انفرادی می‌بایست هزینه تغذیه بپردازند. نرخ پرداختی برای این منظور هزینه تمام شده غذا برای موسسه است.

تبصره2: در صورتی که فراگیران مازاد بر جدول برنامه تغذیه موسسه متقاضی مواد غذایی دیگری بوده یا متقاضی تغذیه دیگری ‌باشند با پرداخت هزینه انجام می‌شود.

تبصره 3: در صورت تقاضای فراگیران مبنی بر سرو غذا در خارج از موسسه (در رستوران‌ها و ...) کلیه هزینه‌ها از فراگیران دریافت خواهد شد. مگر در صورتی که جزء برنامه‌های موسسه پیش بینی شده باشد.

 

 

 

 

 

درمان فراگیران: درمان فراگیران توسط اداره پشتیبانی انجام می‌شود و هزینه درمان به عهده فراگیران می‌باشد.

 

تمدید روادید: بر اساس طول مدت دوره ویزای فراگیران تمدید می گردد .

* براساس قوانین جدید جمهوری اسلامی ایران، امکان صدور روادید الکترونیک بدون برچسب روی گذرنامه برای متقاضیان وجود دارد.تبدیل ارز به ریال: تبدیل ارز درموسسه و صرافی‌های معتبر سطح شهر بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.