تاریخچه

تاریخچه موسسه

در سال‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) دو نهاد علمی و فرهنگی همسو زیر نظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) تأسیس شد: یکی مرکز جهانی علوم اسلامی که متکفل تربیت طلاب و مبلغان غیرایرانی در ایران بود و دیگری سازمان مدارس و حوزه‌های علمیه خارج از کشور که همین هدف را در خارج از ایران دنبال می‌کرد. در طول سال‌ها تلاش وخدمت این دو نهاد، تقاضاهیی بری برگزاری دورهی آموزشی از كشورهی مختلف واصل شد که در قالب‌های برنامه‌های بلندمدت نمی‌گنجید بنابرین نیاز به برگزاری دوره هی آموزشی كوتاه مدت احساس شد كه ین تقاضاها در هر نوبت به گونه‌ای خاص و متفاوت اجرا می گردید و در موارد بسیاری نیز به دلیل نبودن ساز و کار لازم، امکان پاسخ‌گویی مناسب وجود نداشت . در سال 1384 با ابتکار معاونت آموزش وقت مرکز جهانی علوم اسلامی، بخشی با عنوان مرکز آموزش‌های کوتاه‌مدت تأسیس شد و کار خود را با برقراری 20 دوره کوتاه‌مدت گروهی و انفرادی در سال نخست آغاز کرد. پس از ادغام دو نهاد همسوی مرکز جهانی علوم اسلامی و سازمان مدارس و حوزه‌های علمیه خارج از کشور در سال 87 و تولد جامعه‌المصطفی العالمیه، وظیفه و اهمیت این مؤسسه دو چندان شد، چرا که طیف گسترده‌ای از تقاضاهای متناسب با مأموریت این مؤسسه از سوی نمایندگی‌های جامعه‌المصطفی در سراسر جهان متوجه مؤسسه آموزش‌های کوتاه‌مدت گردید.

پس از گذشت حدود سه سال از برگزاری این دوره ها مشاهده کیفیت ، اهمیت ، انعطاف‌پذیری و تأثیرگذاری سریع دوره‌های کوتاه‌مدت و فرصت‌های مطالعاتی برگزارشده در این مرکز، باعث شد تا ریاست محترم و کلیه مدیران ارشد آن با دید اهتمام به این بخش نگریسته و نهایت عنایت را در رشد و بالندگی آن مبذول دارند که در نتیجه این مرکز در سال 86 به مؤسسه‌ای مستقل تبدیل شد و در سال 88 به عنوان مؤسسه عالی شناخته شد و در سال 89 اجرای کلیه فرصت‌های مطالعاتی بر عهده این مؤسسه قرار گرفت. در ماه‌های پایانی سال 1389 تارک مؤسسه مزین به مدال افتخاری گردید و آن تأیید و تحسین مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) نسبت به اهداف و عملکرد مؤسسه در طول سال‌های گذشته و تأکید ایشان بر گسترش فعالیت کمی و کیفی این مؤسسه بود. مؤسسه آموزش‌‌های کوتاه‌مدت و فرصت‌های مطالعاتی تا پایان سال ششم از فعالیتهای خود ، مفتخر است که توفیق برگزاری دوره‌های آموزشی- فرهنگی و فرصت‌های مطالعاتی را برای بیش از 5000 نفر از متقاضیان، از سراسر جهان و از ادیان و مذاهب گوناگون داشته‌است.
 

مهمترین سیاست های موسسه

  • اولویت‌بخشی به حضور نخبگان و فعالان فرهنگی سایر کشورها
  • اتخاذ رویکرد تقریبی در ارائه معارف اسلامی
  • محوریت اندیشه‌های امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در معرفی انقلاب اسلامی
  • اولویت بخشی به جذب فراگیران از كشور های فاقد نمایندگی فعال جامعة المصطفی (ص)
  • پاسخگویی به نیاز هی علمی و فرهنگی ضروری فراگیران
  • تداوم ارتباط با فراگیران پس از دوره هی كوتاه مدت در یران

مهمترین اهداف موسسه

  • دانش‌افزایی فراگیران در زمینه معارف اسلام ناب محمدی(ص)
  • مهارت‌افزایی نخبگان در زمینه تدریس و تبلیغ
  • معرفی فرهنگ و تمدن ایران اسلامی به ویژه یران پس از انقلاب اسلامی
  • بستر سازی جذب فراگیران شیسته بری دوره هی بلند مدت