رئیس موسسه

ریاست موسسه حکمت

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن ملک افضلی
نام و نام خانوادگی : محسن ملک افضلی اردکانی
نام پدر: کاظم
متولد : 1349/1/10
پست الکترونیک : mohsenmalekafzali@yahoo.com
مرتبه علمی : دانشیار جامعة المصطفی (ص) العالمیة

سوابق تحصیلی :


1- از سال 1363 تاكنون طلبه حوزه ( از سال 63 تا سال 69 در حوزه يزد )؛
2- سال 1373 اخذ ديپلم فرهنگ و ادب؛
3- سال 1372 اتمام پایه دهم حوزه؛ از آن پس شرکت در دروس خارج حوزه به مدت هشت سال؛
4- سال 1373 ورود به دانشگاه رشته حقوق پردیس قم (دانشگاه تهران) با رتبه 23 کنکور سراسری؛
5- سال 1376 اخذ ليسانس حقوق از دانشگاه تهران پرديس قم؛
6- سال 1377 ورود به مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی دانشگاه تهران و سپس انتقال به پردیس قم؛
7- سال 1380 اخذ فوق ليسانس حقوق عمومي از دانشگاه تهران پرديس قم؛
8- سال 1386 قبولی در دوره دكتری فقه و مباني حقوق اسلامی ـ دانشگاه فردوسی مشهد؛
9- دی ماه 1387 پايان دوره آموزشی دكتری و كسب عنوان شاگرد اولی در اين مقطع؛
10- خرداد ماه 1388 موفقيت در آزمون جامع؛
11- اردیبهشت ماه 1390 دفاع از رساله دوره دکتری.

سوابق پژوهشی :


عنوان

نوع اثر

وضعیت نشر

ناشر

سال

1- نظارت و نهادهای نظارتی

کتاب

منتشر شده

پژوهشگاه فرهنگ و اندشه اسلامی

1382

2- رهبر و رهبری

کتاب

منتشر شده

پژوهشگاه فرهنگ و اندشه اسلامی

1391

3- مختصر حقوق اساس و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کتاب

منتشر شده

نشر معارف

1391

4- قاعده حفظ نظام

کتاب

درحال‌نشر

پژوهشگاه فرهنگ و اندشه اسلامی

5- نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر تحقق سند چشم انداز بیست ساله نظام

مقاله

چاپ شده

مجله حکومت اسلامی شماره 38

1384

6- جایگاه حقوقی و نقش مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی

مقاله

چاپ شده

مجله حکومت اسلامی شماره 40

1385

7- نظارت در سیره حکومتی پیامبر ص

مقاله

چاپ شده

مجله حکومت اسلامی شماره 43

1385

8- جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانونگذاری

مقاله

چاپ شده

مجله حکومت اسلامی شماره 44

1386

9- جایگاه و اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

مقاله

چاپ شده

مجله حکومت اسلامی شماره 48

1387

10- آثار قاعده حفظ نظام

مقاله

چاپ شده

مجله حکومت اسلامی شماره 58

1389

11- حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقاله

چاپ شده

مجله حکومت اسلامی شماره 62

1390

12- ماهیت و حکم شرکت در انتخابات از منظر فقه سیاسی اسلام

مقاله

چاپ شده

مجله حکومت اسلامی شماره 66

1391

13- بررسی شرط تقوا و عدالت مقامات حکومتی در فقه امامیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مشترک)

مقاله

چاپ شده

مجله حکومت اسلامی شماره 68

1392

14- مفهوم نظام و کاربرد آن در فقه و اصول

مقاله

چاپ شده

مجله فقه و اصول دانشگاه فردوسی

1391

15- الفساد المالی فی ضوء الفقه و القوانین الاسلامیة: ماهیته و تعریفه(مشترک)

مقاله

چاپ شده

مجله الاجتهاد و التجدید

1434ق

16- بررسی شرط مرد بودن رییس جمهور از منظر فقه (مشترک)

مقاله

چاپ شده

مجله پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد بابل

1393

17- مؤلفه‌های فرهنگ و تمدن نوین اسلامی

مقاله

چاپ شده

مجموعه مقالات همایش تمدن نوین اسلامی(شانزدهمین جشنواره شیخ طوسی)

1391

18- جایگاه نقش وقف در توسعه فرهنگی(مشترک)

مقاله

چاپ شده

مجموعه مقالات همایش وقف در دانشگاه کاشان

1391

19- توسعه فرهنگی و وقف (مشترک)

مقاله

چاپ شده

مجله میراث جاویدان

1392

20- بررسی معناشناختی شهادت زور و ضرورت معرفی عمومی مرتکب آن درر فقه مذاهب خمسه(مشترک)

مقاله

چاپ شده

مجله پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد بابل

1393

21- ریاست جمهوری زنان با تاکید بر ظرفیتهای اندیشه ولایت فقیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی(مشترک)

مقاله

چاپ شده

مجله مطالعات انقلاب اسلامی

1394

22- تعلیق و تعطیل حج از سوی حاکم اسلامی(مشترک)

مقاله

چاپ شده

مجله حکومت اسلامی

1393

22- سودگرایی و معنویت در نظام اقتصادی اسلام با تاکید بر ایات الاحکام اقتصادی(مشترک)

مقاله

چاپ شده

فلسف اخلاق

1394

23- ماهیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی(مشترک)

مقاله

چاپ شده

مجله حکومت اسلامی

1393

24- انتصاب کارگزاران در فقه اسلامی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی (مشترک)

مقاله

چاپ شده

مجله حکومت اسلامی

1393

25- نقد ادله فردی بودن حجاب(مشترک)

مقاله

چاپ شده

مجله فقه و اصول دانشگاه فردوسی

1394

26- تقابل اجتهاد سنت گرا و نوگرا

مقاله

چاپ شده

مجله نقد کتاب فقه و حقوق

1394

27- ارایه سخنرانی در کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی با عنوان «حفظ نظام، مقصد اساسی تشریع و قانون گذاری در نظام حقوقی اسلام»

مقاله

چاپ شده

10/8/94

28- مقاله کاربرد قاعده حفظ نظام در فعالیتهای اطلاعاتی

مقاله

چاپ شده

همایش ملی فقه اطلاعاتی

94/10/30

29- نظارت و اطلاع گیری در سیره حکومتی پیامبر اکرم (ص)

مقاله

چاپ شده

همایش ملی فقه اطلاعاتی

94/10/30

30- مبانی فقهی سیاستهای جمعیتی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اندیشه های مقام معظم رهبری

مقاله

چاپ شده

فصلنامه حکومت اسلامی

94

31- اخلاق مناظره در حکومت اسلامی

مقاله

چاپ شده

همایش ملی فلسفه اخلاق

94/11/5

32- مبانی فقهی وجوب همکاری مردمی با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از منظر فقه سیاسی اسلام

مقاله

چاپ شده

همایش ملی اطلاعات و مردم

1395

33- حفظ نظام، واجبی مطلق یا مشروط؛ با رویکردی به اندیشه ی سیاسی امام خمینی (ره)

مقاله

چاپ شده

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه

1395

34- حکم اخذ وجه مازاد بر تعرفه توسط پزشکان (زیر میزی) در مراکز حقوقی از منظر فقه و حقوق

مقاله

چاپ شده

فصلنامه علمی پژوهشی حقوق پزشکی

1395

35- جایگاه اعلان برائت مشرکان در سیاست خارجی حکومن اسلامی از منظر فقه اسلامی

مقاله

چاپ شده

فصلنامه علمی پژوهشی حکومت اسلامی

1395

36- نظارت و کسب خبر در سیره ی حکومتی پیامبر اکرم (ص)

مقاله چاپ شده

همایش ملی فقه اطلاعاتی

1395

37- سنجه های تشخیص مصلحت نظام از منظر فقه سیاسی اسلام

مقاله چاپ شده

دو فصلنامه علمی ترویجی مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق

1395

38- زن مسلمان و حق مشارکت سیاسی- اجتماعی با تاملی بر وضعیت حقوقی سیاسی – اجتماعی زنان در عربستان سعودی

مقاله چاپ شده

سمینار بین المللی اسلام و حقوق بشر - هندوستان

1395

39- میان کنش فقه و اخلاق در مبانی پیوند اعضا

مقاله چاپ شده

فصلنامه علمی پژوهشی انجمن معارف اسلامی ایران

1396

40- زیارت از منظر فقه مذاهب اسلامی

کتاب چاپ شده

پژوهشگاه المصطفی

1396

41- حفظ نظام، مقصد اساسی شریعت در فقه و قانون گذاری در نظام حقوقی اسلام

مقاله چاپ شده

مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

1396

42- درآمدی بر فلسفه فقه اطلاعات

مقاله چاپ شده

دومین همایش ملی فقه اطلاعاتی

1396

43- بررسی جواز یا عدم جواز اعتصاب در حکومت اسلامی

مقاله چاپ شده

فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه

1396

علاوه بر موارد فوق موراد زیر نیز وجود دارد:
1- تدوين پايان‌نامه فوق ليسانس با عنوان «فرايند نظارت بر زمام‌داران در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»؛
2- تدوين رساله دكتري با عنوان «قاعده حفظ نظام و آثار آن با تأكيد بر نظام سياسي اسلام»؛ این رساله با عنوان «قاعده حفظ نظام» در حال نشر از سوی پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی است.
3- راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌های متعدد کارشناسی ارشد و دکتری در جامعه المصطفی، دانشگاه قم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق و واحد اراک و حوزه علمیه و.... (حدود 80 مورد که 60 مورد آن راهنمایی بوده است).
4- داوری ده‌ها پایان نامه و رساله دکتری در مراکز آموزش عالی و حوزه علمیه.
5- ارایه مقاله «نقش وقف در توسعه فرهنگی» در همایش ملی وقف در دانشگاه کاشان. چاپ مقاله در مجوعه مقالات. 1391
6- انتشار 3 مقاله ISI و یک مقاله ISC در ژورنالهای بین المللی به زبان انگلیسی.(مشترک)
7- ارزیابی ده‌ها مقاله برای مجلات علمی پژوهشی از جمله مجله حکومت اسلامی وابسته به دبیرخانه مجلس خبرگان، مجله فقه و اصول دانشکده الاهیات دانشگاه فردوسی، مجله پژوهشهای فقهی پردیس فارابی دانشگاه تهران، مجله مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه معارف و ..

سوابق آموزشی:


از سال 1380 تا كنون در مراكز مختلف حوزوي و دانشگاهي در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری به تدريس دروس حقوقي و حوزوي اشتغال داشته‌ام.
مراكزتدریس:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق، دانشگاه قم، جامعة المصطفي، مركز تخصصي حقوق و قضاي اسلامي حوزه علمیه قم، دانشگاه فردوسي مشهد، مركز آموزش قضات روحاني، جامعة الزهرا(س)، دانشکده هدی (وابسته به جامعة الزهرا)، دوره فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، دوره دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه معارف، دوره دکترای دانشگاه باقرالعلوم و دانشگاه قم از سال 87 تا 92. دوره سطح 4 فقه سیاسی در موسسه آموزش عالی امام رضا (ع).
دروس تدریس شده عبارت است از:
مقدمه علم حقوق، حقوق اساسی 1و2، حقوق اداری 1و2، حقوق کار، حقوق مدنی 3، حقوق جزای اختصاصی، حقوق بین الملل اسلامی، حقوق اساسی کشورهای اسلامی،‌ متون فقه، اصول فقه، قواعد فقه جزایی و مدنی، ولایت فقیه و فقه سیاسی.

مشارکت‌های علمی:


1-عضویت در شورای علمی همایش «فاضلین نراقی»، برگزار شده از سوی دانشگاه آزاد اسلامی؛
2- عضویت در شورای علمی همایش حقوق جوانان در جامعه اسلامی برگزار شده از سوی دانشگاه امام صادق (ع)؛
3- ریاست شورای سیاست‌گذاری همایش «حوزه، رسانه و ارتباطات با رویکرد بین المللی» برگزار کننده جامعة المصطفی (ص)؛
4- نماینده جامعة المصطفی به عنوان عضو شورای سیاست‌گذاری گنگره علوم انسانی اسلامی‌ و رییس کمیسیون تخصصی رویکردهای رایج به علوم انسانی در جهان اسلام، برگزار شده از سوی مجموعه‌های علمی زیر نهاد رهبری؛
5- نماینده جامعة المصطفی به عنوان عضو شورای علمی همایش «سیاست‌های کلی نظام اداری» برگزار شده از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛
6- عضو کمیته ی دستگاهی کرسی های نظریه پردازی جامعه المصطفی.
7- عضو کمیسیون های تخصصی کمیسیون سیاست گذاری تحقیقات و طرح های پژوهشی، کمیسیون سیاستگذاری و ممیزه نشر و کمیسیون فرصت مطالعاتی جامعه المصطفی

دوره‌ها و کارگاه‌های علمی:

1- شرکت در دوره مقدماتی، پیش‌رفته و عالی آموزش زبان عربی دانشگاه باقرالعلوم (ع) (تسلط به زبان عربی)؛
2- شرکت در دوره آموزش زبان انگلیسی در جامعة المصطفی (ص)، ( دوره تافل و اتمام اینترچنج 2)؛
3- شرکت در کارگاه تدوین کتاب درسی در جامعة المصطفی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛
4- شرکت در دوره‌ها ی آموزش کامپیوتر؛
5- شرکت در دوره مقاله ISI.
6- شرکت در دوره «علم دینی» آیة الله مصباح یزدی.
7- شرکت در دوره پیشرفته آموزش نرم‌افزارهای علوم اسلامی.
8- شرکت در دوره آموزشی فرهنگ و تمدن اسلامی.
9- شرکت در کارگاه آشنایی با قوانین و مقررات وزارت علوم در درانشگاه قم.
10- شرکت در کارگاه تهیه پوستر.

سوابق اجرایی:


1- کارشناس و مسؤول گروه قوانین و مقررات مرکز جهانی علوم اسلامی(سه سال)؛
2- مدیر کل منابع انسانی مرکز جهانی علوم اسلامی (چهار سال)؛
3- معاون آموزشی و جانشین مدیر مؤسسه علوم انسانی مرکز جهانی علوم اسلامی (یک سال)؛
4- مدیر کل تحصیلات تکمیلی مرکز جهانی علوم اسلامی (دو سال)؛
5- مدیر گروه حقوق نمایندگی جامعة المصطفی در مشهد مقدس (دو سال)؛
6- عضو گروه حقوق مؤسسه علوم انسانی از سال 84 تا91؛
7- رییس پژوهشکده علوم انسانی پژوهشگاه بین المللی المصطفی (از سال 88 تا91)؛
8- مدیر گروه علمی پژوهشی حقوق پژوهشگاه بین المللی المصطفی از سال 89 تا 91؛
9- مشاور معاونت اداری و مالی دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم (حدود چهار سال)؛
10- عضویت کمیسیون منابع انسانی طرح و برنامه شورای عالی حوزه علمیه قم (یک سال)؛
11- همكاري مديريت پژوهشي با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (دبیری گروه حقوق) به مدت 2 سال؛
12- مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم، از اردیبهشت ماه سال 91؛
13- مدیر مسؤول مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم.
14- مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه بین المللی المصطفی از سال 91.
15- رییس کمیسیون فقه و حقوق کمیسیون مطالعات اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام 93 تا کنون.
16- عضو هیات علمی گروه حقوق جامعه المصطفی از سال 82 تا 1386.
17- عضو هیات علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم از سال 1390 تا 1394.
18- عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی نراق از سال 84 تا 1390.
19- انتقال از دانشگاه قم به جامعه المصطفی از سال 1394 با عنوان عضوهیأت علمی در مرتبه دانشیاری.