سوالات متداول

سوالات متداول

1- حداکثر زمان هر دوره چقدر است ؟

حداکثر زمان یک دوره کوتاه مدت یک ماه است اما به تشخیص واحدهای ذیربط و با تایید ریاست موسسه می تواند بر مدت آن اضافه شود.

2- نحوه درخواست شرکت در دوره کوتاه مدت چگونه است ؟

در دوره های انفرادی خود داوطلب، و در دوره های گروهی یک نفر به عنوان نماینده پس از مطالعه دقیق آیین نامه پذیرش و شرایط ثبت نام اقدام به پر کردن فرم ثبت نام نموده و پس از بررسی درخواست توسط واحد پذیرش مراحل بعدی از طریق ایمیل به شخص درخواست کننده ارسال می گردد.

3- هزینه های یک دوره کوتاه مدت برای هر نفر چقدر است ؟

هزینه های دوره به تشخیص مراجع ذیربط متفاوت است و موسسه با توجه به اهمیت دوره مقدار قابل توجهی از هزینه ها را به عهده خواهد گرفت.

4- چگونه دروس مورد نظر را انتخاب کنیم ؟

ابتدا با مراجعه به قسمت امور آموزش و بررسی دوره های آموزشی، دوره آموزشی مورد نظر را با توجه به سرفصل هر دوره انتخاب و در زمان ثبت نام دوره آموزشی مذکور را در قسمت مربوطه انتخاب می کنیم.

5- برنامه های فرهنگی هر دوره چیست ؟

تمامی برنامه های فرهنگی دوره ها در بخش دوره های آموزشی و یا برنامه های فرهنگی سایت قید شده است. موسسه با توجه به نیاز فراگیران و ملاحظات هر دوره تعدادی از این برنامه ها را برای فراگبران اجرا خواهد کرد.