کارشناس ارشد فرهنگی، متعهد رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مجری رادیو صدای قرآن و اهل بیت (ع) کشور سیرالئون دار فانی را وداع گفت.


خبرنگار سایت – ۱۰ اسفند ۹۴: سوری ابراهیم سیسی کارشناس ارشد فرهنگی و متعهد رایزنی فرهنگی کشورمان در سیرالئون ساعت ۱۷ دوشنبه سوم اسفند ماه در بیمارستان کانوت فری‌تاون در اثر حمله قلبی دار فانی را وداع گفت.

مرحوم سوری ابراهیم  همزمان با اوج گرفتــن فعالیت هــای عوامــل وهابیــت در ســیرالئون بــا حضــور خــود در رادیوهــای فرهنــگ، دمکراســی، صــدای قــرآن و اهــل البیــت(ع) ضمــن افشــاگری اهــداف شــوم وهابیــون بــا اســتناد بــه آیــات و روایــات بــه شــبهه هــای مطــرح شــده توسط وهابیت پاســخ مــی داد.

وی که در سخنوری از فصاحت و بلاغت بی نظیری برخوردار بود، با تهیه و انتشار مقالات متعددی در روزنامه سیرالئون در تنویر افکار عمومی نسبت به شیطنت‌های عوامل وهابیت خدمات شایانی به جمهوری اسلامی ایران کرده است.

پیکر مرحوم سیسی، چهارم اسفندماه، از مسجد مرکزی فریتاون تشییع و در قبرستان کینگدام به خاک سپرده شد.

گفتنی است مرحوم استاد سیسی در تاریخ ۹۲/۰۵/۰۱ دوره آموزشی کوتاه مدت معارف اسلامی را در موسسه آموزش های کوتاه مدت گذرانده بود.

یاد و خاطره آن عزیز را گرامی می داریم و به همه خادمین قرآن، دوستان و همکاران آن مرحوم، خصوصا به اعضای خانواده ایشان تسلیت عرض می کنیم.