نشست پژوهشی ظهور فعالان سیاسی در انقلاب اسلامی ایران

نشــریه تخصــصی الکترونیـکی مطالعات اسلامی موسسه الحکمه شماره ۱
۱۳۹۷/۰۴/۲۴
شهادت امام محمد تقی (ع)
۱۳۹۷/۰۵/۲۰

نشست پژوهشی ظهور فعالان سیاسی در انقلاب اسلامی ایران

گروه خبری سایت موسسه – نشست پژوهشی ظهور فعالان سیاسی در انقلاب اسلامی ایران صبح امروز با سخنرانی دکتر کارلوس رامیرز، استاد دانشگاه بوگوتا کلمبیا برگزار شد .

دکتر کارلس پس از معرفی کشور کلمبیا و پیشینه تحصیلی خویش ، به بیان تاریخچه شیوه های پژوهش انقلاب اسلامی ایران پرداخت .

وی با تاکید بر اینکه این پژوهش بر اساس زندگی نامه شرکت کنندگان در جریان انقلاب ایران شکل گرفته است به سابقه پژوهش های انجام شده در مورد انقلاب ایران اشاره نمود .

استاد دانشگاه بوگوتا افزود: من به طور غیر مستقیم به انقلاب پرداختم، چگونه از دیدگاه جامعه شناسی ممکن است یک فرد به یک فعال سیاسی در فضای انقلاب تبدیل شود ؟ مجموعه از عوامل در شکل گیری و رشد یک فعال انقلابی تاثیر گذار است.

دکتر کارلوس ضمن بررسی پیشینه معرفت شناسی، مجموعه ای از عواملی چون عدالت خواهی، محرومیت اجتماعی و دیدگاههای مذهبی را از عناصر تاثیر گذار در شکل گیری  انقلابیون معرفی کرد.

این نشست پژوهشی در حالی انجام شد که دکتر کارلوس رامیرز سال قبل یک دوره فرصت مطالعاتی را در موسسه الحکمه به پایان رسانده است.