گروه علمی علوم و معارف عقلی

گروه علمی علوم و معارف عقلی


دکتر رضا بخشایش
تحصیلات : دکتری فلسفه تطبیقی
مرتبه علمی : استادیار

اساتید گروه :


عباسعلی براتی
تحصیلات حوزوی: خارج
مرتبه علمی : استادیار


مرتضی مداحی
تحصیلات حوزوی : سطح 4 مطالعات اسلامی
مرتبه علمی : استادیار


دکتر سید وحید کاشانی
تحصیلات : دکتری فلسفه و کلام اسلامی
مرتبه علمی : مربی


دکتر سید محمود موسوی
تحصیلات : دکتری کلام اسلامی با گرایش فلسفه دین
مرتبه علمی : دانشیار