گروه علمی عمومی

گروه علمی عمومی


محمدحامد بنکدار آفارانی
تحصیلات : کارشناسی ارشد تاریخ
مرتبه علمی : مربی

اساتید گروه :


سید حسن محمدی
تحصیلات حوزوی : سطح 2
مرتبه علمی : مربی آموزشیار


سید محمود امامیان
تحصیلات حوزوی : خارج
مرتبه علمی : مربی


دکتر سید محمد صالحی
تحصیلات : دکترای ادبیات عرب
مرتبه علمی : استادیار