گروه علمی مطالعات جهان اسلام

گروه علمی مطالعات جهان اسلام


دکتر رضا بخشایش
تحصیلات : دکتری فلسفه تطبیقی
مرتبه علمی : استادیار

اساتید گروه :


عباسعلی براتی
تحصیلات حوزوی: خارج
مرتبه علمی : استادیار