گروه علمی مطالعات جهان اسلام

گروه علمی مطالعات جهان اسلام


دکتر عبدالوهاب فراتی
تحصیلات : دکتری علوم سیاسی
مرتبه علمی : دانشیار

اساتید گروه :


عباسعلی براتی
تحصیلات حوزوی: خارج
مرتبه علمی : استادیار