حسین اعتمادی

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ مراسم وداع با پیکر مرحوم آیت‌الله موسوی اردبیلی، عصر امروز (پنجشنبه ۴ آذر ماه) در قم برگزار خواهد شد.
گفتنی است؛ این مراسم، پس از نماز مغرب و عشاء همراه با قرائت دعای کمیل در حسینیه معظم‌له با حضور روحانیت معظم و عموم مومنین برگزار می‌گردد.
همچنین مراسم تشییع پیکر آیت‌الله موسوی اردبیلی، جمعه ۵ آذر ساعت ۹ صبح از حسینیه جنب بیت معظم‌له به سمت حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود.
۱۳۹۵/۰۹/۰۴

ارتحال آیت الله موسوی اردبیلی

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ مراسم وداع با پیکر مرحوم آیت‌الله […]
۱۳۹۵/۰۹/۰۳

موسسه الحکمه، جلوه ای عملی از اتحاد مسلمین

دکتر محسن ملک افضلی رئیس موسسه الحکمه گفت : موسسه […]
۱۳۹۵/۰۸/۲۲

نشست علمی _ پژوهشی با موضوع “رویکردی جدید به مساله شر

به گزارش گروه خبری موسسه: دو تلقی متفاوت از فلسفه […]
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه اول

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه دوم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه سوم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه چهارم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه پنجم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه ششم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه هفتم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه هشتم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه نهم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه دهم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه یازدهم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه دوازدهم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه سیزدهم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه چهاردهم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه پانزدهم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه شانزدهم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه هفدهم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه هجدهم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه نوزدهم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۸

تجوید قرآن استاد پوراکبر جلسه بیستم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۷

علوم قرآن استاد احمداف جلسه اول

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۷

علوم قرآن استاد احمداف جلسه دوم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۷

علوم قرآن استاد احمداف جلسه سوم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۷

علوم قرآن استاد احمداف جلسه چهارم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۷

علوم قرآن استاد احمداف جلسه پنجم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۷

علوم قرآن استاد احمداف جلسه ششم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۷

علوم قرآن استاد احمداف جلسه هفتم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۷

علوم قرآن استاد احمداف جلسه هشتم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۷

علوم قرآن استاد احمداف جلسه نهم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۷

علوم قرآن استاد احمداف جلسه دهم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۷

علوم قرآن استاد احمداف جلسه یازدهم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۷

علوم قرآن استاد احمداف جلسه دوازدهم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۷

علوم قرآن استاد احمداف جلسه سیزدهم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۷

علوم قرآن استاد احمداف جلسه چهاردهم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۷

علوم قرآن استاد احمداف جلسه پانزدهم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۷

علوم قرآن استاد احمداف جلسه شانزدهم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۷

علوم قرآن استاد احمداف جلسه هفدهم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۶

تفسیر قرآن استاد احمداف جلسه اول

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۶

تفسیر قرآن استاد احمداف جلسه دوم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۶

تفسیر قرآن استاد احمداف جلسه سوم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۶

تفسیر قرآن استاد احمداف جلسه چهارم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۶

تفسیر قرآن استاد احمداف جلسه پنجم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۶

تفسیر قرآن استاد احمداف جلسه ششم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۶

تفسیر قرآن استاد احمداف جلسه هفتم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۶

تفسیر قرآن استاد احمداف جلسه هشتم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۶

تفسیر قرآن استاد احمداف جلسه نهم

دانلود
۱۳۹۵/۰۸/۱۶

تفسیر قرآن استاد احمداف جلسه دهم

دانلود