جلسه ، همایش ، نشست ، گفتمان

۱۳۹۷/۱۲/۱۱

همایش بین المللی بازخوانی آثار علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران

۱۳۹۷/۱۲/۰۲

نشست حیات، زمان و خاطرات آخرت شناسی مسیحی در فرهنگ اروپا

۱۳۹۶/۰۵/۱۱
برای مراجعه به صفحه اختصاصی همایش کلیک کنید.
۱۳۹۵/۰۵/۱۳

سمینار تخصصی بین المللی حقوق بشر اسلامی

سمینار تخصصی بین المللی حقوق بشر اسلامی صبح سه شنبه […]
۱۳۹۵/۰۵/۰۶

سمینار تخصصی حقوق بشر اسلامی