مقالات اساتید

در میان آفریده‌های خداوند متعال, انسان بارزترین آن‌هاست. آیاتی که درباره نشانه‌های قدرت الهی است. از انسان آغاز می‌شود. «من آیاته آن خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون». در اسلام» انسان‌ها دعوت به شناخت اصالت وجودی خود شده‌اند. از طرف دیگر خودشناسی, مقدمه خداشناسی است. اگر انسان خود را خوب بشناسد, خدای خود را نیز بهتر می‌شناسد. رشد هویت در انسان بدون رشد خودآگاهی امکان‌پذیر نیست. انسان‌ها دارای ارزش‌های بالقوه هستند, که اگر به فعلیت برسندء او را به مقام انسان واقعی می‌رساند. در این راستاء دین و تعالیم مذهبی راه گشا هستند و به انسان در جهت رسیدن به کمال و تعالی و دستیابی به مقام والای انسان کامل کمک می‌کنند. ما نیز به‌عنوان یک مسلمان در جامعه ایران» متاثر از آموزه‌های دینی هستیم. به‌نوعی می‌توان گفت که هویت ایرانی و اسلامی یکی است. برای مصون ماندن از بحران هویت, پایبندی به دین ضرورت دارد. تعالیم ادیان آسمانی مخصوصا دین مبین اسلام درزمینه هویت‌پذیری بسیار غنی است. زیربنای هویت از هر نوع و با هر عنوانی که باشدء دین و مذهب است و بحران‌های هویتی در صورت بی‌توجهی یا کم‌توجهی به مباحث دینی پیش می‌آید. با توجه به مطرح‌شدن مباحتی چون عصر جهانی‌شدن و تهدید هویت ملی و دینی؛ ضرورت اهتمام بیشتر مسئولین به بحث هویت‌یابی احساس می‌گردد. پژوهش حاضر با رویکرد بررسی نقش دین در هویت انسان صورت گرفته است. این پژوهش از نوع توصیفی بوده و برای جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.

۱۳۹۷/۱۰/۱۶

نقـش دیـن در هویت انسـان

در میان آفریده‌های خداوند متعال, انسان بارزترین آن‌هاست. آیاتی که […]
۱۳۹۷/۱۰/۱۶

واکاوی تاثیر انواع نیت بر ارزش عمل از منظر نهج البلاغه

بشر نیازمند شناخت حقیقت خوب و بد است تا بتواند […]