دوره تخصصی فلسفه اسلامی

0
0

آیا دوره تخصصی فلسفه اسلامی نیز برگزار می شود ؟ زمان آن را بفرمایید.

0
0

بله . زمان آن متعاقبا اعلام می شود .

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا کنید